Maler og stiler

En mal er et dokument som inneholder visse stiler, bilder, tabeller, objekter og annen informasjon. En mal blir brukt som grunnlag for å opprette andre dokumenter. Du kan for eksempel oppgi avsnitts- og tegnstiler i et dokument, lagret dokumentet som en mal, og bruk denne for å opprette et nytt dokument med de samme stilene.

Du kan angi en standardmal, slik at hvert nytt LibreOffice-dokument vil bruke den, med mindre du spesifiserte noe annet (for eksempel når du oppretter et nytt dokument fra en annen mal).

LibreOffice har en rekke forhåndsdefinerte maler som du kan bruke til å lage forskjellige typer tekstdokumenter, for eksempel forretningsbrev.

Supporter oss!