Endre standardmalen

Standardmalen inneholder standardformateringsinformasjon for nye tekstdokumenter. Du kan lage en ny mal og bruke den som standardmal.

Slik skaper du en Standard Mal

  1. Lag et dokument, innholdet og formateringsstilene som ønskes.

  2. Velg Fil → Maler → Lagre som.

  3. I feltet Ny Mal, skriv et navn på den nye malen.

  4. Dobbeltklikk på mappen «Mine maler» i dialogvinduet som kommer opp og deretter på Lagre. Skriv inn navnet på malen og trykk OK.

  5. Velg Fil → Ny → Mal.

  6. Dobbeltklikk på mappen «Mine maler».

  7. Klikk på malen du lagde og klikk deretter på Sett som standard.

  8. Steng dialogvinduet.

Supporter oss!