Endre størrelse på rader og kolonner i en teksttabell

Du kan endre bredden på tabellceller og kolonner, samt endre høyden på tabellrader.

Ikon

Du kan også fordele rader og kolonner jevnt ved hjelp av ikoner på verktøylinjen Optimer størrelse i Tabelllinjen.

Endre bredden på kolonner og celler

Slik endrer du bredden på en kolonne

Gjør dette:

Merknadsikon

Du kan spesifisere oppførselen for piltatsene ved å velge - LibreOffice Writer - Tabell, og velg det alternativ du ønsker i Tastatur konfigurerings området.


Slik endrer du bredden på en celle

Hold nede , og trykk så venstre eller høyre piltast.

Endre høyden på en rad

For å slette en rad, plasser skrivemerket i en tabellcelle, trykk på , og trykk på Pil opp eller ned.

Slik endrer du størrelsen på en hel tabell

For å endre bredden og høyden på en tabell, må du gjøre dette:

Tipsikon

For å kunne bryte teksten ved kantene av en tabell og for å kunne sette opp to tabeller ved siden av hverandre, må du sette tabellene inn i en ramme. Klikk inne i tabellen og trykk + A to ganger for å merke hele tabellen. Velg så Sett inn → Ramme.


Merknadsikon

Tabeller inne i HTML-sider tilbyr ikke de samme egenskapene og kommandoene som tabeller i OpenDocument-formatet.


Endre rader og kolonner ved bruk av tastaturet

Slå sammen og dele celler

Bruke linjaler

Supporter oss!