Endre størrelse på rader og kolonner i en teksttabell

Du kan endre bredden på tabellceller og kolonner, samt endre høyden på tabellrader.

Ikon

Du kan også fordele rader og kolonner jevnt ved å bruke ikonene på Optimaliser størrelse verktøylinjen på Tabell-linjen.

Endre bredden på kolonner og celler

Slik endrer du bredden på en kolonne

Gjør dette:

note

Du kan spesifisere oppførselen for piltatsene ved å velge - LibreOffice Writer - Tabell, og velg det alternativ du ønsker i Tastatur konfigurerings området.


Slik endrer du bredden på en celle

Hold nede , og trykk så venstre eller høyre piltast.

Endre høyden på en rad

For å slette en rad, plasser skrivemerket i en tabellcelle, trykk på , og trykk på Pil opp eller ned.

Slik endrer du størrelsen på en hel tabell

For å endre bredden og høyden på en tabell, må du gjøre dette:

tip

For å plassere tekst rundt sidene av en tabell, og for å plassere to tabeller ved siden av hverandre, må du sette tabellene inn i en ramme. Klikk inne i tabellen, trykk +A to ganger for å velge hele tabellen, og velg deretter Sett inn - ramme.


note

Tabeller inne i HTML-sider tilbyr ikke de samme egenskapene og kommandoene som tabeller i OpenDocument-formatet.


Supporter oss!