Gjenta en tabelloverskrift på en ny side

Du kan gjenta en tabelloverskrift på hver ny side som tabellen går over.

  1. Velg Tabell → Sett inn → Tabell.

  2. Velg Overskrift ogGjenta overskrift

  3. Velg antallet rader eller kolonner for tabellen.

  4. Trykk på OK.

Endre rader og kolonner ved bruk av tastaturet

Endre størrelse på rader og kolonner i en teksttabell

Supporter oss!