Sette inn tabeller

Det er flere måter for å lage en tabell i et tekstdokument. Du kan sette inn en tabell fra en verktøylinje, gjennom en menykommando eller fra et regneark.

Slik setter du inn en tabell fra verktøylinjen

 1. Plasser skrivemerket i dokumentet der tabellen skal settes inn.

 2. Klikk på pilen nær ikonet Tabell på verktøylinjen Standard eller Sett inn.

 3. Dra i tabellrutenettet for å velge antallet rader og kolonner, slipp deretter knappen.

For å avbryte, dra til den andre siden til Avbryt dukker opp i forhåndsvisingen av rutenettet.

Slik stter du inn en tabell med en menykommando

 1. Plasser skrivemerket i dokumentet der tabellen skal settes inn.

 2. Velg Tabell → Sett inn → Tabell.

 3. Skriv inn antallet på rader og kolonner i området Størrelse.

 4. Velg innstillingene du ønsker og klikk på OK.

Slik setter du inn en tabell fra et Calc regneark.

 1. Åpne LibreOffice Calc-regnearket som inneholder celleområdet som skal settes inn.

 2. Dra for å velge cellene i regnearket.

 3. Velg Rediger → Kopier.

 4. Gjør dette i tekstdokumentet:

Innstillinger

Blir satt inn som …

LibreOffice 7.5-regneark

OLE-objekt - som med + V eller dra og slipp

GDIMetaFil

Bilde

Punktbilde

Bilde

HTML

HTML-tabell

Uformatert tekst

Bare tekst, tabulatorer som skilletegn

Formatert tekst [RTF]

Teksttabell


Dra og slipp et celleområde fra et regneark.

 1. Åpne LibreOffice Calc-regnearket som inneholder celleområdet som skal settes inn.

 2. Dra for å velge cellene i regnearket.

 3. Klikk og hold museknappen i de valgt cellene.

 4. Dra de valgte cellene inn i tekstdokumentet.

Velge tabeller, rader og kolonner

Slette tabeller eller innholdet i en tabell

Selvvalgte kantlinjer i tekstdokumenter

Supporter oss!