Slette tabeller eller innholdet i en tabell

Du kan slette en tabell fra dokumentet, eller slette innholdet i tabellen.

Supporter oss!