Lage hevet eller senket skrift

  1. Velg teksten som du vil gjøre om til hevet eller senket skrift.

  2. Gjør dette:

Format → Tegn → Posisjon

Verktøy → Autoretting → Erstatt

Supporter oss!