Oppdatere stiler fra utvalg

  1. Velg Vis Stilereller trykk .

  2. Klikk på knappen for stiltypen som du vil oppdatere.

  3. Klikk i dokumentet hvor du vil kopiere den oppdaterte stilen fra. Klikk for eksempel på et avsnitt som du har formatert manuelt.

  4. I vinduet Stilbehander, klikk på stilen som skal oppdateres.

  5. Klikk på pilen ved siden av Stilhåndtering -ikonet, og velg Oppdater valgt stil fra undermenyen.

note

Det er bare manuelt formaterte attributter ved skrivemerkets plassering i teksten som blir lagt til stilen som er valgt i vinduet Stilbehandler. Attributter lagt til som en del av stilen vil ikke bli lagt til i den oppdaterte stilen.


Supporter oss!