Lage nye stiler fra utvalg

For å lage ny stil fra et manuelt formatert utvalg

 1. Velg Vis - Stiler for å åpne Stiler dekk i sidefeltet.

 2. Klikk på ikonet øverst på Stiler dekk for stilkategorien for den nye stilen.

 3. Klikk i dokumentet du vil kopiere stilen fra, for eksempel i et avsnitt du brukte manuell formatering på.

 4. Klikk på menyikonet Stilhandlinger øverst til høyre i Stiler dekk, og velg Ny stil fra utvalg fra undermenyen.

 5. Skriv inn et navn på den nye stilen i dialogboksen Ny stil fra utvalg .

 6. Trykk på OK.

Ikon Ny stil fra utvalg

Menyikon for handlinger i stiler

Slik lager du en ny stil gjenn dra og slipp

 1. Velg Vis - Stiler for å åpne Stiler dekk i sidefeltet.

 2. Klikk på ikonet øverst på Stiler dekk for stilkategorien for den nye stilen.

 3. For avsnitt-, tegn- og listestiler, velg minst ett tegn i stilen du vil kopiere, og dra deretter markeringen til Stiler panelet og slipp. For ramme stiler, velg rammen og hold museknappen nede til musikonet endres, og dra til Stiler panelet og slipp.

  Alternativt kan du dra og slippe valget på det respektive ikonet øverst på Styles-stokken. Du trenger ikke åpne den stilkategorien på forhånd.

 4. Skriv inn et navn på den nye stilen i dialogboksen Ny stil fra utvalg .

For side- og tabellstiler må du bruke menyen Stiler øverst i høyre hjørne av stiler. Dra-og-slipp-metoden er ikke mulig med disse stilene.

Supporter oss!