Stave- og grammatikkontroll

Du kan kontrollere staving og grammatikk manuelt i en tekstmarkering eller i hele dokumentet.

Merknadsikon

For å kontrollere staving og gramatikk i en tekst, må de aktuelle ordbøkene være installert. For mange språk er tre forskjellige ordbøker tilgjengelige, stavekontroll, orddeling og en synonymordbok. Hver språkbok dekker kun et språk og disse kan bli lastet ned og installert som utvidelser. Se Websiden for utvidelser.


Stavekontrollen begynner ved plasseringen til skrivemerket eller ved begynnelsen av tekstvalget.

  1. Klikk i dokumentet, eller velg teksten som skal kontrolleres.

  2. Velg Verktøy → Stavekontroll

  3. Når en mulig stavefeil påtreffes, åpnesStavingsdialogen, ogLibreOffice viser forslag til endringer.

  4. Gjør dette:

    Du godtar forslaget ved å klikke på forslaget og deretter på Endre.

    Rediger setningen i den øvre tekstboksen og klikk deretter på Endre.

    Klikk på Legg til i ordlisten for å legge til ordet i den bruker definerte ordlisten.

Supporter oss!