Stave- og grammatikkontroll

Du kan kontrollere staving og grammatikk manuelt i en tekstmarkering eller i hele dokumentet.

Merknadsikon

For å kontrollere stavemåten og grammatikken til en tekst, må de riktige ordbøkene installeres. For mange språk finnes det tre forskjellige ordbøker: en stavekontroll, en orddelingsordbok og en synonymordbok. Hver ordbok dekker kun ett språk. Grammatikkkontrollere kan lastes ned og installeres som utvidelser. Se nettsiden for utvidelser.


Stavekontrollen begynner ved plasseringen til skrivemerket eller ved begynnelsen av tekstvalget.

  1. Klikk i dokumentet, eller velg teksten som skal kontrolleres.

  2. Velg Verktøy → Stavekontroll

  3. Når en mulig stavefeil påtreffes, åpnesStavingsdialogen, ogLibreOffice viser forslag til endringer.

  4. Gjør dette:

    Du godtar forslaget ved å klikke på forslaget og deretter på Endre.

    Rediger setningen i den øvre tekstboksen og klikk deretter på Endre.

    Klikk på Legg til i ordlisten for å legge til ordet i den bruker definerte ordlisten.

Supporter oss!