Bruk av smarte tagger

Smarte tagger gir mer informasjon og funksjoner til utvalgte ord i et Writer-dokument. De tilgjengelige funksjonene kan være forskjellige i ulike utvidelser.

Installere smarte tagger

Smarte tagger kan leveres som utvidelser til LibreOffice Writer.

Gjør følgende for å installere en smart tagg:

Smarte tagger-menyen

Enhver tekst i et Writer dokument kan markeres med en Smarte Tagger, standard er en magentafarget understreking. Du kan endre fargen i - LibreOffice - Applikasjonsfarger.

Når du peker på en smart tag, vises et tips deg om å klikk for å åpne Smart Tags-menyen. Hvis du ikke bruker musen, plasserer du markøren inne i den merkede teksten og åpner hurtigmenyen med Shift+F10 .

I menyen for smarte tagger kan du se de tilgjengelige handlingene som er definerte for denne smarte taggen. Velg en innstilling fra menyen. Kommandoen Innstillinger for smarte tagger åpner siden Smarte tagger i «Verktøy → Innstillinger for autoretting».

For å ta i bruk og slå av smarte tagger

Når du har installert minst én Smart Tag-utvidelse, ser du Smart Tags-siden i Verktøy - Autokorrektur - Alternativer for autokorrektur. Bruk denne dialogboksen til å aktivere eller deaktivere smartetiketter og administrere de installerte kodene.

Merknadsikon

Tekst som gjenkjennes som en smarttagg blir ikke kontrolleret med den automatiske stavekontrollen.


Supporter oss!