Legge til tekstformatering mens du skriver

For å bruke fet formatering

 1. Velg teksten som du vil formatere.

 2. Trykk + B.

  Du kan også trykke på + B, skriv inn teksten du vil formatere med fet, og trykk på + B når du er ferdig.

For å bruke fet formatering

 1. Velg teksten som du vil formatere.

 2. Trykk + B.

  Du kan også trykke på + B, skriv inn teksten du vil formatere med fet, og trykk på + B når du er ferdig.

Understreking av tekst

 1. Velg teksten du vil endre på.

 2. Trykk + B.

  Du kan også trykke på + B, skriv inn teksten du vil formatere med fet, og trykk på + B når du er ferdig.

Lage hevet eller senket skrift

Hurtigtaster for tekstdokumenter

Hurtigtaster i LibreOffice

Supporter oss!