Bruke seksjoner

Bolker er navngitte tekstblokker med bilder eller objekter, som kan brukes på flere måter:

En seksjon inneholder minst étt avsnitt. Når du velger en tekst og lager en seksjon, blir et avsnittsskift automatisk satt inn i slutten av teksten.

Du kan sette inn seksjoner fra et tekstdokument, eller et helt tekstdokument som en seksjon i et annet. Du kan også sette inn seksjoner fra tekstdokumenter som lenker i andre tekstdokumenter, eller i det samme dokument.

Merknadsikon

For å sette inn et nytt avsnitt umiddelbart før eller etter en seksjon, klikk foran eller etter seksjonen, og trykk på + Enter.


Bolker og spalter

Du kan sette inn seksjoner i en eksisterende seksjon. For eksempel kan du sette inn en seksjon som inneholder to spalter i en seksjon som inneholder en spalte.

Et seksjonsutseende, på for eksempel tallet på spalter, har forrang over sideoppsettet, som er angitt i en sidestil.

Supporter oss!