Sette inn seksjoner

Du kan sette inn nye seksjoner eller lenker til seksjoner i andre dokumenter i det gjeldende dokumentet. Hvis du setter inn en seksjon som en lenke, endres innholdet i lenken når kildedokumentet endres.

For å sette inn en ny seksjon.

 1. Trykk på stedet i dokumentet der en ny seksjon skal settes inn, eller velg teksten som skal gjøres om til en seksjon.

  Hvis du valgte en tekst som vises innenfor et avsnitt, vil teksten automatisk bli gjort om til et nytt avsnitt.

 2. Velg Sett inn → Bolk.

 3. I feltet Nyttg avsnitt, skriv et navn på den nye avsnittet.

 4. Velg innstillingene for seksjonen, og klikk på Sett inn.

For å sette inn en seksjon som en lenke

Før du kan sette inn en seksjon som en lenke, må du først opprette seksjoner i kildedokumentet.

Når du åpner et dokument som inneholder lenkede seksjoner, spør LibreOffice om innholdet i seksjonene skal oppdateres. For å oppdatere en lenke manuelt, velg Verktøy → Oppdater → Lenker.

Du kan også sette inn lenkede seksjoner i HTML-dokumenter. Når du viser siden i en nettleser, vil innholdet i seksjonene tilsvare innholdet av seksjonene på tidspunktet hvert HTML-dokumentet ble lagret.

 1. Trykk på stedet i dokumentet der den lenkede seksjonen skal settes inn.

 2. Velg Sett inn → Bolk.

 3. I feltet Nytt avsnitt, skriv et navn på det nye avsnittet.

 4. I området Kobling, merk av for Kobling.

 5. Klikk påBla gjennomknappen ved siden a Filnavnboksen

 6. Finn dokumentet som inneholder seksjonen som du vil lenke til, og klikk på Sett inn.

 7. Velg avsnittet du vil sette inn i boksen Avsnitt.

 8. Trykk på Sett inn.

Supporter oss!