Bruke seksjoner

Du kan beskytte, skjule, og gjøre om seksjoner til normal tekst i dokumentet.

  1. Format → Seksjoner

  2. Klikk på seksjoner du vil radigere i listen Bolk. Du kan trykke på + A for å velge alle seksjonenene i listen eller du kan holde nede Shift eller og klikke for å merke enkeltseksjoner.

  3. Gjør dette:

Bruke seksjoner

Sette inn seksjoner

Format → Bolker

Beskytte innhold i LibreOffice Writer

Supporter oss!