Bruke seksjoner

Du kan beskytte, skjule, og gjøre om seksjoner til normal tekst i dokumentet.

  1. Format → Seksjoner

  2. Klikk på seksjoner du vil radigere i listen Bolk. Du kan trykke på + A for å velge alle seksjonenene i listen eller du kan holde nede Shift eller og klikke for å merke enkeltseksjoner.

  3. Gjør dette:

Redigering av skrivebeskyttet innhold

En advarsel vises hvis du prøver å redigere beskyttede deler.

For å fjerne beskyttelsen av en seksjon, gjør følgende:

  1. Velg Format - Seksjoner.

  2. Velg delen som skal oppheves i Seksjon-området i dialogboksen.

  3. Fjern merket for Beskytt-alternativet i Skrivebeskyttelse-området i dialogboksen.

  4. Fjern merket for Beskytt-alternativet i Skrivebeskyttelse-området i dialogboksen.

  5. Klikk OK.

Supporter oss!