Bruk regulære uttrykk I tekstsøk

Vanlige uttrykk kan brukes til å søke etter noen uspesifiserte eller til og med usynlige tegn.

note

Å søke med vanlige uttrykk er forskjellig fra å søke med jokertegn. LibreOffice Writer støtter bare søk med regulære uttrykk.


Du kan bruke regulære uttrykk, når du søker og bytter ut tekst i et dokument. For eksempel finner «s.n» både «sin» og «søn».

  1. Velg Rediger → Søk og erstatt.

  2. Klikk på knappen Flere valg for å utvide dialogvinduet.

  3. Velg avkryssningsboksen Regulære uttrykk.

  4. I feltet Søk, skriv inn søkeordet og de regulære uttrykkene som skal brukes i søket.

  5. Trykk på Søk eller Søk etter alle.

Eksempler på regulære uttrykk

  1. Det regulære uttrykket for et enkelt tegn er et punktum (.).

  2. Det regulære uttrykket for null eller flere forekomster av det foregående tegnet er en stjerne. For eksempel: «123*» finner «12», «123» og «1233».

  3. Kombinasjonen forl søk etter null eller flere forekomster av et vilkårlig tegn er et punktum og stjerne (.*).

  4. Det regulære uttrykket for slutten av et avsnitt er et dollartegn ($). Jokertegnskombinasjonen for starten av et avsnitt er en sirkumfleks og et punktum (^.).

  5. Det vanlige uttrykket for et fanetegn er \t.

Merknadsikon

Du kan bare søke etter regulære uttrykk innen et avsnitt. Det vil seie at du ikke kan søke etter et uttrykk i et avsnitt og et annet uttrykk i det neste avsnittet.


Supporter oss!