Bruke linjaler

Velg Vis → Linjal for å vise eller skjule linjalene. For å vise den loddrette linjalen, velg LibreOffice Writer → Vis og merk av for Loddrett linjal i området Linjal.

Justere sidemarger

Sidemargene vises med utfylte områder i linjalens ender.

Skifte innrykk

Innrykk justeres med de tre små trekantene på den vannrette linjalen.

  1. For å endre den første linjens innrykk i et valgt avsnitt kan du dra øverste venstre trekant på den vannrette linjenlen til en ny plassering.

  2. For å endre den venstre eller høyre avsnittsinnrykkingen, velg avsnittet der innrykkningen skal endres og dra nederste venstre eller nederste høyre trekant på den vannrette linjenlen til en ny plassering.

For eksempel, for å endre venstre innrykk som begynner med den andre linjen i et avsnitt, holder du nede -tasten, klikk på trekanten nederst til venstre og dra den til høyre

Du kan også dobbeltklikke på et vilkårlig sted på den vannrette linjalen og tilpassse innrykkene i dialogvinduet Avsnitt.

Supporter oss!