Fjerne linjeskift

Bruk Autoretting for å fjerne linjeskift som forekommer midt i setninger. Uønskede linjeskift kan forekomme når du kopierer tekst fra en annen kilde og setter denne inn i et tekstdokument.

Merknadsikon

Autoretting virker bare på tekst, som er formatert med avsnittsstilen «Standard».


  1. Velg Verktøy → Autorettingsvalg.

  2. På fanen Instillinger, pass på at Slå sammen avsnitt med en linje dersom de er lengre enn 50 % er valgt. For å fjerne miniumsprosentandelen for linjelengden, dobbeltklikk på valget i listen og skriv inn en ny prosentandel.

  3. Trykk på OK.

  4. Velg teksten som inneholder linjeskiftene som du vil fjerne.

  5. Velg "Standard" i feltetBruk stil i Formater på verktøylinjen.

  6. Velg Verktøy → Autoretting → Bruk.

Supporter oss!