Skriver ut med avstand mellom sider

Utskrift av sidelinjer er spesielt nyttig for dokumenter som skal ha to sider ved siden av hverandre (for eksempel en bok eller brosjyre), for oppsett med flere kolonner og for dokumenter beregnet for dobbeltsidig utskrift.

Slik aktiverer du et dokument for utskrift av sidelinjer

 1. Velg Format - Sidestil - Side -fanen.

 2. I delen Layoutinnstillinger merker du av for Bruk sidelinjeavstand , markerer Referansestil og klikker OK .

  Referansestil angir et usynlig vertikalt (typografisk) rutenett, ved hjelp av linjeavstanden som er angitt i stilen. Alle avsnitt som har sidelinjeavstand aktivert, bruker denne linjeavstanden, og justerer bunnen av en tekstlinje til neste rutenett, uavhengig av skriftstørrelse eller grafikk.

  Alle avsnitt med den valgte referansestilen (eller som arver referansestilen ) aktiveres automatisk for sidelinjeavstand.

For å unnta eller aktivere avsnitt for utskrift av sidelinjer

 1. <link href = "text/shared/01/05030100.xhp" name = "formatparagraph">Velg alle avsnittene du vil unnta, og velg deretter Format - Avsnitt - Innrykk og mellomrom .

 2. Fjern merket for Aktiver sidelinjeavstand for å unnta avsnitt. Sett av i avmerkingsboksen for å aktivere.

  Avmerkingsboksen har ingen effekt hvis mellomrom mellom sider er deaktivert i sidestilen .

For å unnta eller aktivere avsnittsstiler for utskrift av sidelinjer

 1. Åpne Stiler -vinduet (), klikk på Avsnittsstilen du vil unnta, høyreklikk den stilen, velg Endre . I dialogboksen klikker du påInnrykk og mellomrom -fanen.

 2. Fjern merket for Aktiver sidelinjeavstand for å unnta avsnitt. Sett av i avmerkingsboksen for å aktivere.

  Avmerkingsboksen har ingen effekt hvis mellomrom mellom sider er deaktivert i sidestilen

Supporter oss!