Endre kryssreferanser

  1. Klikk foran kryssreferansen som skal endres.

    Hvis du ikke kan se feltskyggen for kryssreferansen, velger du Visning - feltskygger eller trykker på +F8.

  2. Velg Rediger → Felter.

  3. Velg innstillingene du ønsker og klikk på OK.

Tipsikon

Bruk piltastene i dialogvinduet Rediger felter for å bla gjennom kryssreferansene i det gjeldende dokumentet.


Sette inn kryssreferanser

Sette inn hyperlenker med Dokumentstruktur

Supporter oss!