Sette inn kryssreferanser

Kryssreferanser lar deg hoppe til visse tekstavsnitt og objekter i et enkelt dokument. En kryssreferanse består av et mål og en referanse, som er satt inn som felter i dokumentet.

Objekter med bildetekster og bokmerker kan brukes som mål.

Kryssreferering til tekst

Før du kan sette inn en kryssreferanse, må du oppgi målene i teksten.

For å sette inn et mål

 1. Velg teksten som du vil bruke som mål til kryssreferansen.

 2. Velg Sett inn → Bildetekst.

 3. I listen Type, velg "Sett referanse".

 4. Skriv et navn på målet i feltet Navn. Den valgte teksten vises i feltet Verdi.

 5. Klikk Sett inn. Navnet på målet blir lagt til listen Utvalg.

La dialogvinduet være åpent og fortsett til neste seksjon.

For å lage en kryssreferanse til et mål

 1. Plasser skrivemerket der det skal settes inn en kryssreferanse.

 2. Velg Sett inn → Kryssreferanse for å åpne dialogvinduet, hvis det ikke allerede er åpent

 3. I listen Type, velg «Sett inn referanse».

 4. I listen Utvalg, velg målet som skal kryssrefereres.

 5. Velg formatet for kryssreferansen i Refer using-listen. formatet spesifiserer typen informasjon som vises som kryssreferanse. For eksempel, "Referanse" setter inn målteksten, og "Side" setter inn sidetallet der målet er plassert. For fotnoter settes fotnotenummeret inn.

 6. Trykk på Sett inn.

 7. Trykk på Lukk.

Kryssreferere et objekt

Du kan kryssreferere til de fleste objektene i dokumentet, som for eksempel bilder, tegneobjekter, OLE-objekter og tabeller, så lenge de har en bildetekst. For å legge en bildetekst til et objekt, velg objektet, og så Sett inn → Bildetekst.

 1. Trykk på stedet i dokumentet der kryssreferansen skal settes inn.

 2. Velg Sett inn → Bildetekst.

 3. I listenType, velges bildetekstkategorien for objektet.

 4. I listenUtvalg, velg nummeret på bildeteksten for det objektet som du vil kryssreferere.

 5. Velg formatet for kryssreferansen i Refer using-listen. formatet spesifiserer typen informasjon som vises som kryssreferanse. For eksempel, "Referanse" setter inn bildetekstkategorien og bildetekstteksten til objektet.

 6. Trykk på Sett inn.

 7. Trykk på Lukk.

Oppdatere kryssreferanser

Du kan oppdatere kryssreferansen manuelt ved å velge Verktøy → Oppdater → Felt på menyen, eller trykke på tasten F9.

Tipsikon

Velg Vis → Felter for å skifte mellom visning av henvisningsnavnet og henvisningsinnholdet.


Supporter oss!