Beskytte innhold i LibreOffice Writer

Dette er en oversikt over de ulike måtene innhold kan beskyttes mot å bli endret, slettet eller vist. i LibreOffice Writer.

Beskytte avsnitti LibreOffice Writer

Alle seksjoner i et tekstdokument i LibreOffice Writer 
kan beskyttes mot endringer med et valgfritt passord.

warning

Beskyttelsen er ikke ment å være en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot uønskede endringer.


Slår på beskyttelse

Informasjonens som skal beskyttes må være i en seksjon. Slik lager eller velger du en seksjon:

 1. Dersom seksjonen ikke eksisterer, marker teksten og velg menyen Sett inn → Seksjoner….

 2. Dersom det allerede finnes en seksjon, Velg Format → Seksjoner… og velg seksjonen fra listen Seksjon eller høyreklikk på seksjonen i dokumentstrukturen og velg Rediger ….

Slå på beskyttelse

 1. Hvis du vil ha beskyttelse uten passord, velg Beskyttavkryssningsboksen i Skrivebeskyttelse.

 2. Hvis du vil ha beskyttelse med passord, velg Beskytt og med passord i avkryssningsboksen i skriv inn et passord på minst 5 tegn. Bekreft passordet .

Endring av beskyttelse

Velg Format → Seksjoner… og velg seksjonen fra listen Seksjon eller høyreklikk på seksjonen i dokumentstrukturen og velg Rediger ….

 1. Hvis du vil endre til beskyttelse med passord for seksjoner uten passord, velg med passord, og klikk Passord... knappen, skriv inn et passord på minst 5 tegn. bekreft passordet.

 2. Hvis beskyttelsen har passord og du vil fjerne det, fjern Med passord iSkrivebeskyttelse og angi korrekt passord.

 3. Dersom beskyttelsen er med passord og du bare vil endre dette, trykk på knappen Passord … i Skrivebeskyttelse og skriv inn det korrekte passordet to ganger.

Slå av beskyttelse

Velg Format → Seksjoner… og velg seksjonen fra listen Seksjon eller høyreklikk på seksjonen i dokumentstrukturen og velg Rediger ….

 1. Hvis beskyttelsen er satt opp uten passord, fjern Beskytt markeringen i Skrivebeskyttelse.

 2. Hvis beskyttelsen er satt opp ed passord, fjernBeskyttet markeringen i Skrivebeskyttelse og skriv inn korrekt passord.

Beskytte celler i en LibreOffice Writer Tabell

Du kan beskytte innholdet i individuelle celler i en teksttabell fra forandringer iLibreOffice Writer.

warning

Beskyttelsen er ikke ment å være en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot uønskede endringer.


Slår på beskyttelse

 1. For en eller flere celler, plaser markøren i en celle eller marker flere celler. Velg Tabell -> Beskytt Celler i menyen.

 2. For hele tabellen, marker tabellen og velg Tabell → Beskytt celler i menyen.

Slå av beskyttelse

note

Hvis nødvendig, velg - LibreOffice Writer - Formateringsstøtteog velg Aktiver skrivemerke i Beskyttede områder


 1. Plasser markøren i cellen eller celleområdet og velg Tabell → Opphev cellebeskyttelse.

 2. For hele tabellen, høyreklikk på tabelllen i dokumenstrukturvinduet, og velg Tabell -> Fjern Beskyttelse i sprettopp menyen. Eller velg hele tabellen og velg Verktøy -> fjern cellebeskyttelse.

Beskyttelse av innholdet i innholdslister og indekser

Innholdslister og registere som lages automatisk i en LibreOffice Writer tekst, er automatisk beskyttet mot tilfeldige endringer.

warning

Beskyttelsen er ikke ment å være en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot uønskede endringer.


Slår på beskyttelse

 1. Høyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse. Gå til Reiger indeks... i sprettoppmenyen. VelgBeskytt mot manuelle endringeri Typefanen.

 2. Høyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse i Dokumentstukturvinduet og velg Indeks Kun Les

Slå av beskyttelse

note

Hvis nødvendig, velg - LibreOffice Writer - Formateringsstøtteog velg Aktiver skrivemerke i Beskyttede områder


 1. Høyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse. Gå til Reiger indeks... i sprettoppmenyen. VelgBeskytt mot manuelle endringeri Typefanen.

 2. Høyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse i Dokumentstukturvinduet og velg Indeks Kun Les

Beskytter felt og bokmerker mot endringer

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt felt for å beskytte alle felt mot endringer. Bruk denne beskyttelsen for å forhindre utilsiktede endringer i felt.

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt bokmerker for å beskytte alle bokmerker mot endringer. Bruk denne beskyttelsen for å forhindre utilsiktede bokmerkeendringer.

Beskyttelse av heleLibreOffice Writer dokumentet mot endringer.

Du kan beskytte innholdet i et LibreOffice Writer dokument fra endringer, hvis det er av et av følgende filformater: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Beskyttelsen er ikke ment å være en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot uønskede endringer.


For å slå på beskyttelse for hele dokumentet, gå til → LibreOffice Writer → Kompatibilitetog velgBeskytt skjema Du kan slå av beskyttelsen ved å fjerne avkryssingen.

Supporter oss!