Beskytte innhold i LibreOffice Writer

Dette er en oversikt over de ulike måtene innhold kan beskyttes mot å bli endret, slettet eller vist. i LibreOffice Writer.

Beskytte avsnitti LibreOffice Writer

Alle seksjoner i et tekstdokument i LibreOffice Writer ‚Ä©kan beskyttes mot endringer med et valgfritt passord.

warning

Beskyttelsen er ikke ment √• v√¶re en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot u√łnskede endringer.


Slår på beskyttelse

Informasjonens som skal beskyttes må være i en seksjon. Slik lager eller velger du en seksjon:

 1. Dersom seksjonen ikke eksisterer, marker teksten og velg menyen Sett inn → Seksjoner….

 2. Dersom det allerede finnes en seksjon, Velg Format ‚Üí Seksjoner‚Ķ og velg seksjonen fra listen Seksjon eller h√łyreklikk p√• seksjonen i dokumentstrukturen og velg Rediger ‚Ķ.

Slå på beskyttelse

 1. Hvis du vil ha beskyttelse uten passord, velg Beskyttavkryssningsboksen i Skrivebeskyttelse.

 2. Hvis du vil ha beskyttelse med passord, velg Beskytt og med passord i avkryssningsboksen i skriv inn et passord på minst 5 tegn. Bekreft passordet .

Endring av beskyttelse

Velg Format ‚Üí Seksjoner‚Ķ og velg seksjonen fra listen Seksjon eller h√łyreklikk p√• seksjonen i dokumentstrukturen og velg Rediger ‚Ķ.

 1. Hvis du vil endre til beskyttelse med passord for seksjoner uten passord, velg med passord, og klikk Passord... knappen, skriv inn et passord på minst 5 tegn. bekreft passordet.

 2. Hvis beskyttelsen har passord og du vil fjerne det, fjern Med passord iSkrivebeskyttelse og angi korrekt passord.

 3. Dersom beskyttelsen er med passord og du bare vil endre dette, trykk på knappen Passord … i Skrivebeskyttelse og skriv inn det korrekte passordet to ganger.

Slå av beskyttelse

Velg Format ‚Üí Seksjoner‚Ķ og velg seksjonen fra listen Seksjon eller h√łyreklikk p√• seksjonen i dokumentstrukturen og velg Rediger ‚Ķ.

 1. Hvis beskyttelsen er satt opp uten passord, fjern Beskytt markeringen i Skrivebeskyttelse.

 2. Hvis beskyttelsen er satt opp ed passord, fjernBeskyttet markeringen i Skrivebeskyttelse og skriv inn korrekt passord.

Beskytte celler i en LibreOffice Writer Tabell

Du kan beskytte innholdet i individuelle celler i en teksttabell fra forandringer iLibreOffice Writer.

warning

Beskyttelsen er ikke ment √• v√¶re en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot u√łnskede endringer.


Slår på beskyttelse

 1. For en eller flere celler, plaser mark√łren i en celle eller marker flere celler. Velg Tabell -> Beskytt Celler i menyen.

 2. For hele tabellen, marker tabellen og velg Tabell ‚Üí Beskytt celler i menyen.

Slå av beskyttelse

note

Hvis n√łdvendig, velg - LibreOffice Writer - Formateringsst√łtteog velg Aktiver skrivemerke i Beskyttede omr√•der


 1. Plasser mark√łren i cellen eller celleomr√•det og velg Tabell ‚Üí Opphev cellebeskyttelse.

 2. For hele tabellen, h√łyreklikk p√• tabelllen i dokumenstrukturvinduet, og velg Tabell -> Fjern Beskyttelse i sprettopp menyen. Eller velg hele tabellen og velg Verkt√ły -> fjern cellebeskyttelse.

Beskyttelse av innholdet i innholdslister og indekser

Innholdslister og registere som lages automatisk i en LibreOffice Writer tekst, er automatisk beskyttet mot tilfeldige endringer.

warning

Beskyttelsen er ikke ment √• v√¶re en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot u√łnskede endringer.


Slår på beskyttelse

 1. H√łyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse. G√• til Reiger indeks... i sprettoppmenyen. VelgBeskytt mot manuelle endringeri Typefanen.

 2. H√łyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse i Dokumentstukturvinduet og velg Indeks Kun Les

Slå av beskyttelse

note

Hvis n√łdvendig, velg - LibreOffice Writer - Formateringsst√łtteog velg Aktiver skrivemerke i Beskyttede omr√•der


 1. H√łyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse. G√• til Reiger indeks... i sprettoppmenyen. VelgBeskytt mot manuelle endringeri Typefanen.

 2. H√łyreklikk i indeks/inneholdsfortegnelse i Dokumentstukturvinduet og velg Indeks Kun Les

Beskytter felt og bokmerker mot endringer

Velg Verkt√ły - Beskytt dokument - Beskytt felt for √• beskytte alle felt mot endringer. Bruk denne beskyttelsen for √• forhindre utilsiktede endringer i felt.

Velg Verkt√ły - Beskytt dokument - Beskytt bokmerker for √• beskytte alle bokmerker mot endringer. Bruk denne beskyttelsen for √• forhindre utilsiktede bokmerkeendringer.

Beskyttelse av heleLibreOffice Writer dokumentet mot endringer.

Du kan beskytte innholdet i et LibreOffice Writer dokument fra endringer, hvis det er av et av f√łlgende filformater: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Beskyttelsen er ikke ment √• v√¶re en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot u√łnskede endringer.


For å slå på beskyttelse for hele dokumentet, gå til → LibreOffice Writer → Kompatibilitetog velgBeskytt skjema Du kan slå av beskyttelsen ved å fjerne avkryssingen.

Beskytte Endringer

Om digitale signaturer

Beskytte annet innhold

Supporter oss!