Velge skriverskuffer

Bruk sidestiler for å angi ulike papirkilder for ulike sider i dokumentet.

  1. VelgVis - Stiler.

  2. Klikk på Sidestiler.

  3. Høyreklikk på avsnittsstilen du vil legge nummerering til og velg så Rediger.

  4. I feltet Papirskuff, velg den den ønskede papirskuffen.

  5. Trykk på OK.

  6. Gjenta steg 1 til 5 for hver sidestil du vil angi papiret for.

  7. Bruk sidestilene på sidene du vil ha.

Supporter oss!