Skrive ut flere sider på ett ark.

In the Page Layout section of the File - Print dialog, you have the option to print multiple pages on one sheet.

  1. Choose File - Print

  2. In the Page Layout section, do one of the following:

  1. For å skrive ut to sider pr ark, velg "2" i Sider pr ark.

  2. For å skrive ut flere sider på samme ark, velg antall sider pr ark og alternativt angi rekkefølgen på sidene. Den lille forhåndsvisningen viser hvordan sidene blir plassert.

  1. Trykk på Skriv ut.

Supporter oss!