Skrive ut flere sider på ett ark.

I delen Sideoppsett i dialogboksen Fil - Skriv ut har du muligheten til å skrive ut flere sider på ett ark.

  1. Velg Fil - Skriv ut

  2. Gjør ett av følgende i delen Sideoppsett :

  1. For å skrive ut to sider pr ark, velg "2" i Sider pr ark.

  2. For å skrive ut flere sider på samme ark, velg antall sider pr ark og alternativt angi rekkefølgen på sidene. Den lille forhåndsvisningen viser hvordan sidene blir plassert.

  1. Trykk på Skriv ut.

Supporter oss!