Velge hva du vil skrive ut

Du kan velge å skrive ut individuelle sider, en rekke av sider eller et utvalg fra et dokument.

Skriver ut en enkelt side

 1. Velg Fil - Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut .

 2. Velg Sider i Område og kopier -delen. Tekstboksen viser gjeldende sidetall.

 3. Skriv inn sidenummeret du vil skrive ut.

 4. Forhåndsvisningsboksen til venstre viser den valgte siden.

Skrive ut en rekke av sider

 1. Velg Fil - Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut .

 2. Velg Sider i Område og kopier -delen. Tekstboksen viser gjeldende sidetall.

 3. Skriv inn sidetallene som skal skrives ut.

  • Bruk - for en rekke av sider. For eksempel skriver 1-4 ut alle sider fra 1 til 4.

  • Delområder er også tillatt: -5 skriver ut alle sider opp til side 5; 10- skriver ut fra side 10 til slutten av dokumentet.

  • Bruk , eller ; for en liste av sider. For eksempel 1,3; 7 skriver ut side 1, 3 og 7. Mellomrom er valgfrie: 1, 3, 7 fungerer også.

  • Kombinasjoner er også mulig. For eksempel skriver 1, 3, 5-10, 15- ut sidene 1,3, 5 til 10 og 15 til slutten av dokumentet.

 4. Forhåndsvisningsboksen til venstre viser de valgte sidene.

Skrive ut et utvalg tekst eller grafikk

 1. Velg innholdet som skal skrives ut.

 2. Velg Fil - Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut .

 3. Velg utvalg i delen Område og kopier .

 4. Forhåndsvisningsboksen viser det valgte materialet.

Supporter oss!