Forhåndsvise en side før utskrift

  1. Velg Fil→Forhåndsvis siden.

  2. Bruk lupeknappen på linjen Forhåndsvisning for å minske eller forstørre visningen på siden.

    Tipsikon

    For å skrive ut dokumentet forminsket, velg utskriftsalternativ i Side utformingsfabneni Fil - Skriv utdialogen.


  3. Bruk piltastene eller pilene på linjen Forhåndsvis side for å rulle gjennom dokumentet.

Supporter oss!