Skrive ut en brosjyre

Du kan skrive ut et Writer-dokument som en brosjyre eller en liten bok. Writer skriver ut to sider på hver side av papiret, så arket kan leses som en bok etter bretting.

Når du lager et dokument som skal skrives ut som en brosjyre, bruk stående sideretning til sidene. Writer bruker brosjyreoppsettet når dette dokumentetet skrives ut.

LibreOffice er ikke designet for å håndtere brosjyreutskrift av dokumenter som inneholder liggende sideretninger, men det er mulig å skrive ut slike dokumenter.

Det er ikke mulig å skrive ut et stort bilde på to sider. Klipp bildet i to deler, og sett hver del inn på forskjellige sider.

For å skrive ut en brosjyre

  1. Velg Fil → Skriv ut.

  2. Klikk på OK i dialogvinduet Egenskaper.

  3. Still inn papirretningen til liggendeI dialogvinduet for egenskaper.

Tipsikon

Hvis skriveren støtter duplex, og fordi brosjyrer alltid blir skrive ut i liggende format, bør du bruke innstillingen "duplex – kort kant" i din printeropsetningsdialogvindu.


  1. Gå tilbake til dialogboksen Skriv ut .

  2. Velg Brosjyre i delen Sideoppsett .

  3. For en skriver som skriver ut automatisk på begge sider av et ark, angir du i delen Område og kopier at den skal inkludere oddetall og partall .

  1. Klikk på Skriv ut .

Hvis du skriver ut et dokument i portrett på en liggende side, skrives to motsatte sider i en brosjyre ut ved siden av hverandre. Hvis du har en skriver med dobbeltsidig utskrift, kan du opprette en hel brosjyre fra dokumentet ditt uten å måtte samle sidene senere. Hvis du har en skriver som kun har enkeltsidig utskrift, kan du oppnå denne effekten ved å først skrive ut forsidene med alternativene "Front sider / høyre sider / ulige sider" merket og deretter sette inn hele papirbunken i din skriver og skriver ut alle baksidene med alternativet "Tilbake sider / venstre sider / jevne sider" merket.

Merknadsikon

Hvis LibreOffice skriver ut sidene i feil rekkefølge, velger du Skriv ut i motsatt rekkefølge i delen Område og kopier , og skriver ut dokumentet på nytt.


Supporter oss!