Lage og legge til sidestiler

LibreOffice bruker sidestiler for å angi utseendet på en side, inkludert sideretning, bakgrunn, marger, topptekster, bunntekster og tekstspalter. For å endre oppsettet for en enkelt side i et dokument, må du opprette og bruke en tilpassset sidestil.

For å lage en ny sidestil

 1. Velg Vis - Stiler .

 2. Trykk på knappen Sidestiler.

 3. Høyreklikk på et element i listen over sidestiler, og velg Ny.

 4. På fanen Behandler kan du skrive et navn på sidestilen i feltet Navn.

 5. Gjør dette:

 1. Bruk fanene i dialogvinduet for å stille inn utseendevalg for sidestilen, og trykk på OK.

For å legge til en sidestil

 1. Klikk i siden som du vil legge til sidestilen.

 2. Gjør ett av følgende:

For å overstyre "Neste stil" for en sidestil manuelt

 1. Plasser markøren mellom siden med sidestilen og siden med stilen angitt i Neste stil .

 2. Høyreklikk og velg Rediger sideskift .

 3. Merk av for Med sidestil .

 4. Skriv inn sidestilen som skal brukes.

SeeManuelt definert område for en sidestil.

note

En spesiell situasjon oppstår når en Neste stil er annerledes enn selve sidestilen, og du vil bruke sidestilen på to påfølgende sider. For eksempel, hvis du har brukt Første side -stil på en side, og vil bruke første side -stil igjen på siden umiddelbart etterpå, må du manuelt overstyre førstesidestilen, fordi den er konfigurert til å være etterfulgt av Standard sidestil .


For å legge en sidestil til en side

 1. Klikk der den nye siden skal begynne i dokumentet.

 2. Velg Sett inn - Flere pauser - Manuell pause .

 3. Velg Sideskift.

 4. I boksen Sidestil velger du sidestilen du vil bruke på siden som følger etter det manuelle sideskiftet.

 5. Trykk på OK.

Supporter oss!