Lage og legge til sidestiler

LibreOffice bruker sidestiler for å angi utseendet på en side, inkludert sideretning, bakgrunn, marger, topptekster, bunntekster og tekstspalter. For å endre oppsettet for en enkelt side i et dokument, må du opprette og bruke en tilpassset sidestil.

For å lage en ny sidestil

 1. Choose View - Styles.

 2. Trykk på knappen Sidestiler.

 3. Høyreklikk på et element i lista over sidestiler, og velg Ny.

 4. På fanen Behandler kan du skrive et navn på sidestilen i feltet Navn.

 5. Gjør dette:

 1. Bruk fanene i dialogvinduet for å stille inn utseendevalg for sidestilen, og trykk på OK.

For å legge til en sidestil

 1. Klikk i siden som du vil legge til sidestilen.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Dobbeltklikk på et navn i lista.

For å legge en sidestil til en side

 1. Klikk der den nye siden skal begynne i dokumentet.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Velg Sideskift.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Trykk på OK.

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sidetall

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Om topp- og bunntekster

Formatere topp- og bunntekster

Creating and Changing Default and Custom Templates

Forandre sideretning

Forandre sidebakgrunn

Supporter oss!