Forandre sideretning

Alle sideegenskaper for Writer-dokument, som for eksempel sideretning, angis av sidestiler. Som standard bruker et nytt tekstdokument stilen «Standard» til alle sider. Hvis du åpner et eksisterende tekstdokument kan ulike sidestiler ha blitt brukt på forskjellige sider.

Det er viktigt å vite at endringene som du legger til for en sideegenskap bare vil påvirke de sidene som bruker den gjeldende sidestilen. Den gjeldende sidestilen vises i statuslinjen i den nederste vinduskanten.

For å endre sideretningen for alle sider

Hvis tekstdokumentet kun består av sider med den samme sidestilen, kan du forandre sideegenskapene direkte.

 1. Velg Format - Sidestil.

 2. Trykk på fanen Side.

 3. I Papirformat, velg «Stående» eller «Liggende».

 4. Trykk på OK.

For å endre sideretningen på noen sider

LibreOffice bruker sidestiler for å angi retningen av sidene i et dokument. Sidestiler angir flere sideegenskaper, som for eksempel topptekst, bunntekst eller sidemarger. Du kan enten endre «Standard» sidestil for det gjeldende dokumentet, eller oppgi egne sidestiler og bruke disse på vilkårlige deler av teksten.

På slutten av denne hjelpesiden vil vi diskutere formålet med sidestiler i detaljer. Hvis du er usikker på ideen med sidestiler, les seksjonen på slutten av denne siden.

note

Ulikt tegnstiler og avsnittsstiler, kjenner ikke sidestilene til et hierarki. Du kan opprette en ny sidestil basert på egenskapene for en eksisterende sidestil, men når du senere skifter kildestilen, vil den nye sidestilen ikke automatisk arve endringene.


For å endre sideretningen for alle sider som deler den samme sidestilen, trenger du først en sidestil, legg deretter til stilen.

 1. VelgVis - Stiler.

 2. Trykk på knappen Sidestiler.

 3. Høyreklikk på en sidestil og velg Ny. Den nye sidestilen får alle egenskapene tilhørende den valgte sidestilen.

 4. På fanen Behandler, skriv inn et navn på sidestilen i feltet Navn, for eksempel «Mitt landskap».

 5. I boksen Neste stil, velg sidestilen som skal brukes på den neste siden.

 6. Trykk på fanen Side.

 7. I Papirformat, velg «Stående» eller «Liggende».

 8. Trykk på OK.

Du har nå laget en gyldig sidestil med navnet «Min Liggende». Dobbeltklikk på sidestilen «Min Liggende» i vinduet Stilbehandler for å bruke den nye stilen. Alle sider i virkefeltet for de gjeldende sidestilene vil bli endret. Hvis du oppga «Neste stil» til å være en annen stil, vil bare den første siden av det gjeldende virkefeltet for sidestiler bli endret.

For raskt å bytte mellom stående og liggende sideoppsett

Standardmalen for LibreOffice Writer tilbyr flere sidelayoutstiler, blant annet Standard sidestil har stående orientering og Landskap-stilen har liggende orientering.

Disse stilene kan brukes til raskt å veksle mellom stående og liggende orientering ved å sette inn manuelle brytningspunkter og velge de riktige sidestilene som beskrevet nedenfor:

 1. Plasser markøren der sideskiftet skal settes inn.

 2. Gå til Sett inn - Flere brytningspunkter - Manuelt Brytningspunkt. Dialogboksen Sett inn brytningspunkt åpnes.

 3. Velg alternativet Sideskift og i rullegardinlisten Sidestil velg sidestilen som skal brukes på siden etter skiftet (Standard sidestil, Liggende osv.) .

 4. Hvis det benyttede må endres på nytt på et bestemt punkt i dokumentet (for eksempel for å bytte tilbake fra liggende til stående orientering), plasserer du markøren på dette punktet og gjentar trinnene som er beskrevet tidligere.

Bruksområdet for sidestiler

Du bør være oppmerksom på virkefeltet av sidestiler i LibreOffice. Hvilke sider i tekstdokumentet ditt blir påvirket ved å redigere en sidestil?

En sides stiler

En sidestil kan defineres for bare å omfatte en side. "Første side" -stilen er et eksempel. Du angir denne egenskapen ved å definere en annen sidestil til å være den "neste stilen", på kategorien Format - Sidestil - Organiserer .

En en side lang stil går frå den nederste kanten på det gjeldende sidestilområdet til det neste sideskiftet. Det neste sideskiftet blir vist automatisk når teksten flyter til den neste siden. Dette blir òg kallet et mykt sideskift. Alternativt kan du setta inn et manuelt sideskift.

Trykk på for å sette inn et manuell sideskift ved markørposisjonen+Enter eller velgSett inn - Manuelt sideskift og klikk OK.

Manuelt innstilt område for en sidestil

Sidestilen “Standard” angir ikke en annen “neste stil” på Format - Sidestil - Organiserer -fanen. I stedet er "neste stil" også satt til "Standard". Alle sidestiler som blir fulgt av samme sidestil, kan spenne over flere sider. Den nedre og øvre kant av sidestilområdet er definert av "sideskift med stil". Alle sidene mellom to "sideskift med stil" bruker samme sidestil.

Du kan sette inn et «sideskift med stil» ved skrivemerkets plassering. Du kan også bruke egenskapen «sideskift med stil» for et avsnitt eller for en avsnittsstil.

Utfør en de følgende kommandoene:

Supporter oss!