Sette inn og slette sideskift

For å sette inn et manuelt sideskift

 1. Klikk der nye siden skal begynne i dokumentet.

 2. Trykk +Enter.

For å slette et manuelt sideskift

 1. Klikk foran det første tegn på siden som kommer etter et manuelt sideskift.

 2. Trykk Rettetast.

For å slette et manuelt sideskift før en tabell

 1. Høyreklikk i tabellen, og velg Tabell.

 2. Klikk på fanen Tekstflyt.

 3. Fjern avkryssinga i boksen Skift.

For raskt å bytte mellom stående og liggende sideoppsett

Standardmalen for LibreOffice Writer tilbyr flere sidelayoutstiler, blant annet Standard sidestil har stående orientering og Landskap-stilen har liggende orientering.

Disse stilene kan brukes til raskt å veksle mellom stående og liggende orientering ved å sette inn manuelle brytningspunkter og velge de riktige sidestilene som beskrevet nedenfor:

 1. Plasser markøren der sideskiftet skal settes inn.

 2. Gå til Sett inn - Flere brytningspunkter - Manuelt Brytningspunkt. Dialogboksen Sett inn brytningspunkt åpnes.

 3. Velg alternativet Sideskift og i rullegardinlisten Sidestil velg sidestilen som skal brukes på siden etter skiftet (Standard sidestil, Liggende osv.) .

 4. Hvis det benyttede må endres på nytt på et bestemt punkt i dokumentet (for eksempel for å bytte tilbake fra liggende til stående orientering), plasserer du markøren på dette punktet og gjentar trinnene som er beskrevet tidligere.

tip

Les hjelpesiden Endre sideorientering for å lære mer om avanserte konfigurasjoner som kan defineres for sideorientering.


Supporter oss!