Sette inn og slette sideskift

For å sette inn et manuelt sideskift

  1. Klikk der nye siden skal begynne i dokumentet.

  2. Trykk +Enter.

For å slette et manuelt sideskift

  1. Klikk foran det første tegn på siden som kommer etter et manuelt sideskift.

  2. Trykk Rettetast.

For å slette et manuelt sideskift før en tabell

  1. Høyreklikk i tabellen, og velg Tabell.

  2. Klikk på fanen Tekstflyt.

  3. Fjern avkryssinga i boksen Skift.

Sidetall

Sett inn skift

Supporter oss!