Endre nummerering i en sortert liste

Du kan fjerne nummereringen fra et avsnitt i en sortert liste eller endre nummeret som en sortert liste starter med.

Hvis du vil ha nummererte overskrifter, velg Verktøy - Overskriftsnummerering. Denne kommandoen åpner en dialogboks der nummereringsskjemaer kan tilordnes avsnittsstiler som brukes for overskrifter. Ikke bruk ikonet Bytte sortert listeformateringslinjen eller dialogboksen Format - Punkter og nummerering.

Slik fjerner du tallet fra et avsnitt i en sortert liste

  1. Klikk foran det første tegnet i avsnittet som du vil fjerne nummereringa fra.

  2. Gjør dette:

For å endre nummeret som en sortert liste starter med

  1. Klikk hvor som helst i den sorterte listen.

  2. Velg Format - Kulepunkter og Nummmering , og klikk deretter på Tilpass -fanen.

  3. Skriv inn nummeret listen skal starte med i feltet Start med.

  4. Trykk på OK.

Supporter oss!