Legge til linjenumre

LibreOffice kan sette inn linjenumre i et helt dokument eller valgte avsnitt. Linjenumre blir tatt med når dokumentet skrives ut. Du kan angi intervallen for linjenummerering, første linjenummer, og om blanke linjer eller linjer i rammer skal telles. Du kan også legge til et skilletegn mellom linjenumre.

note

Linjenumre er ikke tilgjengelige i HTML-format.


For å legge til linjenumre i et helt dokument

 1. Velg Verktøy → Linjenummerering.

 2. Velg Vis nummerering, og velg de ønskede innstillingene.

 3. Trykk på OK.

For å legge til linjenumre til enkelte avsnitt

 1. Velg Verktøy → Linjenummerering.

 2. Velg Vis nummerering.

 3. Trykk for å åpne vinduet Stiler, og klikk deretter på Avsnittsstil-ikonet.

 4. Høyreklikk avsnittsstilen «Standard» og velg Rediger.

  Alle avsnittsstiler er basert på «Standard».

 1. Klikk på kategorien Disposisjon og liste .

 2. I området Linjenummerering, fjern avkryssningsboksen Ta med dette avsnittet i linjenummereringen.

 3. Trykk på OK.

 4. Velg avsnitt(ene) der linjenummerering skal legges til.

 5. Velg Format → Avsnitt, klikk på fanen Nummerering.

 6. Velg avkryssingsboksen Ta med dette avsnittet i linjenummereringa.

 7. Trykk på OK.

Du kan også lage en avsnittsstil som tar med linjenummerering og legge den til de avsnittene som du vil gi linjenumre.

For å lage første linjenummer:

 1. Klikk i et avsnitt.

 2. Velg Format - Avsnitt , og klikk deretter på Oversikt og liste -fanen.

 3. Velg avkryssingsboksen Ta med dette avsnittet i linjenummereringa.

 4. Velg avkryssingsboksen Start på nytt ved dette avsnittet.

 5. Oppgi et linjenummer i skrivefeltet Start med.

 6. Trykk på OK.

Supporter oss!