Angi verdiområder

Du kan automatisk nummerere lignende elementer, som for eksempel sitater i dokumentet.

  1. Skriv inn teksten som du vil tildele nummereringen, for eksempel, «Sitatnummer».

  2. Velg Sett inn → Felter → Andre, og klikk på fanen Variabler.

  1. Klikk på «Tallområde» i listen Type.

  2. Skriv «Sitat» i skrivefeltet Navn.

  3. Gjør dette:

  1. Trykk på Sett inn og Lukk.

Supporter oss!