Slå tallgjenkjenning i tabeller på eller av

LibreOffice kan i henhold til de regionale innstillingene angitt i operativsystemet, automatisk formatere datoer som har blitt skrevet inn i en tabell.

Gjør dette:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - Tabell

Supporter oss!