Slå tallgjenkjenning i tabeller på eller av

LibreOffice kan automatisk gjenkjenne tall eller datoer som du skriver inn i en tabellcelle, og konvertere dem fra tekst til et passende tallformat. Bruk tabell - tallformat for å endre visningen av den angitte verdien.

Når en inntasting ikke kan gjenkjennes som et nummer, endres nummerkategorien til Tekst , og inntastingen endres ikke.

Hvis Tallgjenkjenning ikke er merket, lagres tall i tekstformat og venstrejusteres automatisk.

Gjør ett av følgende for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen:

Denne funksjonen gjelder globalt for alle tabeller i alle dokumenter. Når den er aktivert, vil det å skrive en dato eller et nummer i en tabellcelle resultere i automatisk formatering. Aktivering og deaktivering av denne funksjonen endrer ikke eksisterende dataformatering.

- LibreOffice Writer - Tabell

Supporter oss!