Bruke stiler fra et annet dokument eller en mal

Du kan importere stiler fra et annet dokument eller en mal til det gjeldende dokumentet.

Åpne Last inn Stiler dialog boksen gjennom enten

  1. Bruk avkryssningsboksene nederst i dialogvinduet for å velge hvilke stiltyper du vil importere. For å erstatte stiler i det gjeldende dokumentet som har det samme navnet som de du importerer, velg Skriv over.

  2. Gjør dette:

Supporter oss!