Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Trykk tastekombinasjonen + <underlined character>for å åpne en meny. Trykk den understrekede bokstaven i menyen for å kjøre en kommando. Trykk for eksempel + I for å åpne menyen Sett inn og deretter H for å sette inn en hyperlenke.

Trykk på Shift + F10 for å åpne sprettoppmenyen, og Escape for å lukke den.

For å sette inn seksjoner

 1. Velg Vis → Verktøylinjer → Sett inn for å åpne verktøylinjen Sett inn.

 2. Trykk på F6 til fokuset er på verktøylinjen Sett inn.

 3. Trykk på Pil høyre til knappen Bolk er valgt.

 4. Trykk på Pil ned og deretter Pil høyre for å angi bredden på seksjonen du vil sette inn.

 5. Trykk på Enter.

 6. Trykk på F6 for å plassere skrivemerket i dokumentet.

For å sette inn teksttabeller

 1. Trykk F6 til fokuset er på verktøylinjen Standard.

 2. Trykk på Pil høyre til knappen Tabell er valgt.

 3. Trykk på Pil ned og bruk deretter piltastene for å velge antallet rader og kolonner tabellen som skal inkluderes i tabellen.

 4. Trykk på Enter.

 5. Trykk på F6 for å plassere skrivemerket i dokumentet.

Supporter oss!