Gå til et spesielt bokmerke

For å gå til et spesifikt bokmerke i dokumentet ditt, i Side-feltet på Statuslinjen , og velg deretter bokmerket.

Supporter oss!