Gå til et spesielt bokmerke

For å gå til et spesielt bokmerke i dokumentet kan du i feltet Sidestatuslinjen og velge bokmerket.

Sett inn bokmerke

Supporter oss!