Kombinering av Sorterte Lister

Du kan kombinere to sorterte lister til en.

Å kombinere to Sorterte Lister

  1. Velg alle avsnittene i listene.

  2. I Formatering -linjen klikker du på Bytt Sortert Liste -ikonet to ganger.

Slik oppretter du en sortert liste fra avsnitt som ikke er sammenhengende

  1. Hold nede og dra et utvalg inn i det første nummererte avsnittet. Du trenger bare å velge ett tegn.

  2. Fortsett ü holde nede, og dra et utvalg inn i hvert nummererte avsnitt i listene du vil kombinere.

  3. I Formatering -linjen klikker du på Bytt sortert liste -ikonet to ganger.

tip

For å legge til utvalgte avsnitt til en eksisterende liste, bruk Format - Lister - Legg til i Liste.


Supporter oss!