Sette inn et skannet bilde

For å sette inn et skannet bilde må skanneren være kobla til systemet, og skannerprogramvaren må være installert.

  1. Trykk på stedet i dokumentet der det skannede bildet skal settes inn.

  2. Velg Sett inn → Bilde → Skann og velg kilden fra undermenyen.

  3. Følg veiledningene for skanning.

Supporter oss!