Sette inn et skannet bilde

For å sette inn et skannet bilde må skanneren være kobla til systemet, og skannerprogramvaren må være installert.

  1. Trykk på stedet i dokumentet der det skannede bildet skal settes inn.

  2. Velg Sett inn → Bilde → Skann og velg kilden fra undermenyen.

  3. Følg veiledningene for skanning.

Sette inn bilder

Sette inn et bilde fra en fil

Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

Sette inn et Calc-diagram i et tekstdokument

Redigere bildeobjekter

Supporter oss!