Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Du kan dra og slippe et objekt fra galleriet inn i et tekstdokument, regneark, en tegning eller en presentasjon.

For å bytte ut et galleriobjekt du har sett inn i et dokument, hold nede Shift + Ctrl og dra et annet galleriobjekt på det gamle.

Sette inn bilder

Sette inn et bilde fra en fil

Sette inn et skannet bilde

Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

Sette inn et Calc-diagram i et tekstdokument

Redigere bildeobjekter

Supporter oss!