Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Du kan dra og slippe et objekt fra galleriet inn i et tekstdokument, regneark, en tegning eller en presentasjon.

For å bytte ut et galleriobjekt du har sett inn i et dokument, hold nede Shift + Ctrl og dra et annet galleriobjekt på det gamle.

Supporter oss!