Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

  1. Åpne dokumentet du vil sette objektet inn i.

  2. Åpne det Draw- eller Impress-dokumentet som inneholder objektet du vil kopiere.

  3. Hold nede og klikk og marker objektet for et øyeblikk.

  4. Dra til dokumentet hvor du vil sette inn objektet.

Sette inn bilder

Sette inn et bilde fra en fil

Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Sette inn et skannet bilde

Sette inn et Calc-diagram i et tekstdokument

Redigere bildeobjekter

Supporter oss!