Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

  1. Åpne dokumentet du vil sette objektet inn i.

  2. Åpne det Draw- eller Impress-dokumentet som inneholder objektet du vil kopiere.

  3. Hold nede og klikk og marker objektet for et øyeblikk.

  4. Dra til dokumentet hvor du vil sette inn objektet.

Supporter oss!