Sette inn et Calc-diagram i et tekstdokument

Du kan sette inn en diagramkopi i et tekstdokument som ikke blir oppdatert når du endrer diagramdata i regnearket.

  1. Åpne tekstdokumentet du vil kopiere diagrammet til.

  2. Åpne regnearket som inneholder diagrammet du vil kopiere.

  3. Trykk på diagrammet i regnearket. Åtte håndtak vises.

  4. Dra diagrammet fra regnearket til tekstdokumentet.

Du kan endre størrelsen på og flytte diagrammet i tekstdokumentet på samme måte som med andre objekter. For å redigere diagramdata kan du dobbeltklikke på diagrammet.

Sette inn bilder

Sette inn et bilde fra en fil

Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Sette inn et skannet bilde

Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

Redigere bildeobjekter

Supporter oss!