Sette inn et bilde fra en fil

  1. Velg Sett inn - bilde.

  2. Velg filen. I feltet Filtype kan du begrense utvalget til bestemte filtyper.

  3. Merk av i boksen Lenke hvis du vil sette inn en lenke til den opprinnelige filen.

    Hvis du merker av for Lenke, oppdateres punktbildet hver gang dokumentet oppdateres og lastes inn. Hvis du har gjort endringer i den lokale kopien av bildet i dokumentet, blir bildet oppdatert med endringene før det vises.

    Hvis det ikke er merket av for Lenke, arbeider du alltid med kopien som ble opprettet den første gangen bildet ble satt inn.

    For å legge inn grafikk som først ble satt inn som koblinger, gå til Rediger → Lenkerog klikk på Bryt lenke -knappen.

  4. Trykk på Åpne for å sette inn bildet.

Som standard vil det innsatte bildet bli midtstilt over avsnittet du klikket i.

Supporter oss!