Sette inn et bilde fra en fil

  1. Trykk på stedet i dokumentet der bildet skal settes inn.

  2. Velg Sett inn → Bilde → Fra fil.

  3. Finn bildefilen du vil sette inn, og trykk på Åpne.

Som standard vil det innsatte bildet bli midtstilt over avsnittet du klikket i.

Sette inn bilder

Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Sette inn et skannet bilde

Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

Sette inn et Calc-diagram i et tekstdokument

Supporter oss!