Sette inn bilder

Det er flere måter å sette inn et bildeobjekt i et tekstdokument på.

Sette inn et bilde fra en fil

Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Sette inn et skannet bilde

Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

Sette inn et Calc-diagram i et tekstdokument

Supporter oss!