Sette inn tekst før en tabell øverst på en side

For å sette inn tekst før en tabell øverst på en side, klikk foran innholdet i den første cellen i tabellen, foran inneholdet i cellen og trykk så Enter eller +Enter

For å sette inn tekst etter en tabell i slutten av dokumentet, gå til siste celle i tabellen og trykk+Enter.

Supporter oss!