Lage en innholdsliste

Den beste måten å lage en innholdsliste på er å bruke forhåndslagde stiler, som for eksempel «Overskrift 1» på overskriftene til de avsnittene du vil ha med i innholdslisten. Etter å disse stilene har blitt lagt til, kan du opprette innholdslisten.

For å sette inn en innholdsliste

  1. Trykk på stedet i dokumentet der litteraturhenvisningen skal lages.

  2. Velg Sett inn - Innholdfortegnelse og indeks -Innholdsfortegnelse eller litteraturhenvisning, og klikk så på Typefanen.

  3. Velg «Innholdsliste» i Typeboksen.

  4. Velg de ønskede alternativene.

  5. Trykk på OK.

Hvis du vil bruke en annen avsnittsstil som en innholdsfortegnelsesoppføring, merker du av for Ytterligere stiler i området Opprett fra, og klikker deretter på Tildel stiler-knappen ved siden av avmerkingsboksen. I dialogboksen Tildel stiler klikker du på stilen i listen Stil, og klikker deretter på indeksnivået for den valgte stilen.

tip

LibreOffice oppretter innholdsfortegnelsen basert på disposisjonsnivået til avsnittsstilen og avsnittsinnholdet. Hvis avsnittet er tomt, blir det ikke tatt med i innholdsfortegnelsen. For å tvinge det tomme avsnittet til å bli oppført i innholdsfortegnelsen, legg manuelt til et mellomrom eller et mellomrom uten brudd i avsnittet. Mellomrom lagt til i tekstboksen Etter i Nummerering-fanen i dialogboksen Overskriftsnummerering vil ikke fungere for dette formålet, siden de er en del av avsnittsnummereringen, ikke avsnittsinnholdet.


For oppdatere en innholdsliste

Gjør dette:

Supporter oss!