Lage en innholdsliste

Den beste mÄten Ä lage en innholdsliste pÄ er Ä bruke forhÄndslagde stiler, som for eksempel «Overskrift 1» pÄ overskriftene til de avsnitta du vil ha med i innholdslista. Etter Ä disse stilene har blitt lagt til, kan du opprette innholdslista.

For Ă„ sette inn en innholdsliste

  1. Trykk pÄ stedet i dokumentet der litteraturhenvisningen skal lages.

  2. Velg Sett inn - Innholdfortegnelse og indeks -Innholdsfortegnelse eller litteraturhenvisning, og klikk sÄ pÄ Typefanen.

  3. Velg «Innholdsliste» i Typeboksen.

  4. Velg de Ăžnskede alternativene.

  5. Trykk pÄ OK.

Hvis du vil bruke en annen avsnittsstil som en stil i innholdslista, kan du velge avkryssingsboksen Flere stiler i omrÄdet Lag fra og sÄ trykke pÄ (
). I dialogvinduet Tildele stiler mÄ du trykke pÄ avsnittsstilene pÄ lista og deretter pÄ knappen >> eller << for Ä angi disposisjonsnivÄet.

tip

LibreOffice oppretter innholdsfortegnelsen basert pÄ kapittelnivÄ i avsnittsstil og avsnittinnhold. Hvis avsnittet er tomt, blir det ikke inkludert i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil tvinge det tomme avsnittet til Ä bli oppfÞrt i innholdsfortegnelsen, legger du til et mellomrom eller et ikke-bruksomrÄde, manuelt til avsnittet. Mellomrom lagt til i Etter tekstboksen i kategorien Nummerering i dialogboksen, Kapittelnummerering, fungerer ikke for dette formÄlet, siden de er en del av avsnittnummereringen, ikke avsnittinnholdet.


For oppdatere en innholdsliste

GjĂžr dette:

Lage oppfĂžringer i indekser eller innholdslister

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Formatere et register eller en innholdsliste

Redigere eller slette oppfĂžringer i registre og innholdslister

Lage alfabetiske registre

Selvvalgte registere

Lage en litteraturliste

Registere som gÄr over flere dokument

Supporter oss!