Lage en innholdsliste

Den beste måten å lage en innholdsliste på er å bruke forhåndslagde stiler, som for eksempel «Overskrift 1» på overskriftene til de avsnittene du vil ha med i innholdslisten. Etter å disse stilene har blitt lagt til, kan du opprette innholdslisten.

For å sette inn en innholdsliste

  1. Trykk på stedet i dokumentet der litteraturhenvisningen skal lages.

  2. Velg Sett inn - Innholdfortegnelse og indeks -Innholdsfortegnelse eller litteraturhenvisning, og klikk så på Typefanen.

  3. Velg «Innholdsliste» i Typeboksen.

  4. Velg de ønskede alternativene.

  5. Trykk på OK.

Hvis du vil bruke en annen avsnittsstil som innholdsfortegnelse, merker du av for Ytterligere stiler i området Opprett fra , og klikker deretter på Tilordne stiler -knappen ved siden av avmerkingsboksen. I dialogboksen Tildel stiler klikker du på stilen i listen, og deretter klikker du på >> eller << -knappen for å definere omrissnivået for avsnittsstilen.

tip

LibreOffice oppretter innholdsfortegnelsen basert på disposisjonsnivået i avsnittsstilen og avsnittsinnholdet. Hvis avsnittet er tomt, blir det ikke inkludert i innholdsfortegnelsen. For å tvinge det tomme avsnittet til å bli oppført i innholdsfortegnelsen, legg manuelt til et mellomrom eller et mellomrom ,manuelt. Mellomrom som er lagt til i tekstboksen Etter i kategorien Nummerering i dialogboksen Kapittelnummerering, fungerer ikke for dette formålet, siden de er en del av avsnittsnummereringen, ikke avsnittets innholdet.


For oppdatere en innholdsliste

Gjør dette:

Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Formatere et register eller en innholdsliste

Redigere eller slette oppføringer i registre og innholdslister

Lage alfabetiske registre

Selvvalgte registere

Lage en litteraturliste

Registere som går over flere dokument

Supporter oss!