Registere som går over flere dokument

Det er flere måter å lage et register som går over flere dokument på:

Supporter oss!