Lage en litteraturliste

En litteraturliste er en liste over prosjekter som refereres i et dokument.

Lagre litteraturinformasjonen

LibreOffice lagrer litteraturinformasjon i en litteraturdatabase eller i et enkeltstående dokument.

For å lagre informasjon i litteraturdatabasen

 1. Velg Verktøy → Litteraturdatabase.

 2. Velg Data - Post.

 3. Skriv inn et navn på litteraturhenvisningen i feltet Kortnavn, og legg til mer informasjon om oppføringen i de andre feltene.

 4. Lukk dialogvinduet Litteraturdatabase.

For å lagre litteraturinformasjon i et enkeltstående dokument

 1. Trykk på stedet i dokumentet der litteraturhenvisningen skal lages.

 2. Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks - Litteraturoppføring.

 3. Velg Fra dokumentinnhold og trykk på Ny.

 4. Skriv inn et navn på litteraturhenvisningen i feltet Kortnavn.

 5. Velg kildeteksten for oppføringen i Typelisten, og legg til mer informasjon om kilden i de andre boksene.

 6. Trykk på OK.

 7. I dialogvinduet Sett inn litteraturhenvisning, klikk på Sett inn og deretter Lukk.

Merknadsikon

Når du lagrer et dokument som inneholder litteraturposter, så blir dei tilhørende data lagret i et skjult felt i dokumentet


Sette inn litteraturhenvisninger fra litteraturdatabasen

 1. Trykk på stedet i dokumentet der litteraturhenvisningen skal lages.

 2. Velg Sett inn → Register og innholdslister → Litteraturhenvisning.

 1. Velg Fra Litteraturdatabase.

 2. Skriv inn et navn på litteraturhenvisningen i skrivefeltet Kortnavn.

 3. Trykk på Sett inn og Lukk.

Supporter oss!