Lage alfabetiske registre

  1. Trykk på stedet i dokumentet der du vil sette inn registret.

  2. Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi.

  3. På fanen Register/innholdsliste, velg «Alfabetisk register» i Typefeltet.

  4. Hvis du vil bruke en stikkordfil, velg Stikkordfil i området Innstillinger, trykk på Fil, og finn en stikkordfil som finnes fra før, eller lag en ny.

  5. Velg formateringsinnstillingene for registeret i den gjeldende fanen eller i en av de andre i dialogvinduet. Hvis du for eksempel vil bruke enkeltbokstavoverskrifter i registeret, trykk på fanen Oppføringer, og velg Alfabetisk skilletegn. For å endre på formateringen for nivåer i registeret, trykk på fanen Stiler.

  6. Trykk på OK.

  7. Høyreklikk i registeret og velg Oppdater register/innholdsliste for å oppdatere det.

Supporter oss!