Formatere et register eller en innholdsliste

Du kan bruke ulike avsnittsstiler, tildele hyperlenker til oppfĂžringer, endre utseendet til registre og endre bakgrunnsfargen i dialogvinduet Sett inn register.

For Ä bruke en annen avsnittsstil pÄ et registernivÄ:

 1. HĂžyreklikk i registeret eller innholdslisten, og velg Rediger register/innholdsliste.

 2. Trykk pÄ fanen Stiler.

 3. Trykk pÄ et registernivÄ i NivÄlisten.

 4. Trykk pÄ stilen du vil bruke i listen Avsnittsstil.

 5. Trykk pÄ tildelingsknappen <.

 6. Trykk pÄ OK.

For Ă„ angi hyperlenker for oppfĂžringer i en innholdsliste

Du kan tildele en kryssreferanse som en hyperlenke til oppfĂžringene i en innholdsliste.

 1. HĂžyreklikk i innholdslisten, og velg Rediger register/innholdsliste.

 2. Trykk pÄ Valg.

 3. Trykk pÄ det dokumentnivÄet du vil bruke avsnittsstilen pÄ i NivÄ.

 4. I omrÄdet Struktur kan du trykke i feltet foran O#, og deretter pÄ Hyperlenke.

 5. Trykk i feltet etter O, og trykk deretter pÄ Hyperlenke.

 6. Gjenta for hvert overskriftsnivÄ som du vil lage hyperlinker til, eller klikk Allefor Ä bruke formateringen pÄ alle nivÄ.

Lage en innholdsliste

Lage oppfĂžringer i indekser eller innholdslister

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Redigere eller slette oppfĂžringer i registre og innholdslister

Lage alfabetiske registre

Selvvalgte registere

Lage en litteraturliste

Registere som gÄr over flere dokument

Supporter oss!